English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Вмрежување за социјално земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Видливост, Вмрежување, Маркетинг и Односи со јавност во социјалното земјоделство

Во овој курс ќе ве воведеме во 4 основни концепти за социјално земјоделство, односно видливост, вмрежување, маркетинг и односи. Ќе презентираме неколку совети за да добиете поголема видливост во мрежата и соодветно да ја менаџирате ваша...
Видливост на социјална земјоделство
ИКТ вештини во социјалното земјоделство

Во овој курс, ќе воведеме некои основни ИКТ вештини за социјално земјоделство и ќе научиме како да изградиме веб-страница и како да управуваме со социјалните медиуми. Ќе дадеме вовед за работа во Клауд и конечно ќе претставиме некои инт...
Преглед на социјалното земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Комуникација во социјалнотo земјоделство

Комуникација во контекст на вработување со оглед директна интеракција или посредувани ситуации...