English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Преглед на социјалното земјоделство
Како да се управува со социјалното земјоделство водејќи се според двојниот предизвик на социјалната инклузија и економската еманц

Целта на курсот е да ги презентира концептите / идејата за социјално вклучување и економско зајакнување, како и улогата на двата концепта за развој и имплементација на различни програми и проекти од областа на социјалното земјоделство. ...
Преглед на социјалното земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Комуникација во социјалнотo земјоделство

Комуникација во контекст на вработување со оглед директна интеракција или посредувани ситуации...
Преглед на социјалното земјоделство
ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Целта на овој предмет е да се претстави општиот концепт на социјално земјоделство. Ги испитува различните начини на дефинирање на концептот, како и нивните заеднички карактеристики. Главните придобивки од социјалното земјоделство и пред...
Преглед на социјалното земјоделство
Финансиско управување во социјалните фарми

Финансиското управување е витална активност во која било организација. Тоа е идеална пракса за следење на финансиските активности на организацијата, како што се набавка на средства, користење на средства, сметководство, плаќања, проценк...