English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Комуникацијата во социјалното земјоделство
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


  VIDEOSТ1 – Петте аксиоми на комуникацијата

Аксиомите на комуникацијаКликни за да прочитaш:  
Т2- Коминикациски стилови

Коминикациски стиловиКликни за да прочитaш:  
Пасивен коминикациски стилКликни за да прочитaш:  
Агресивен комуникациски стилКликни за да прочитaш:  
Вербална комуникација Пасивна наспроти агресивнаКликни за да прочитaш:  
Не вербална комуникација Кликни за да прочитaш:  
Т3 – Самоуверен комуникациски стил

Одговор на агресивен комуникациски стил: самодовербаКликни за да прочитaш:  
Комуникациски стил со самодовербаКликни за да прочитaш:  
Невербална комуникација-самодоверба Кликни за да прочитaш:  
Т4– Техники за комуникацискиот стил со самодоверба

Техники на комуникација со самодовербаКликни за да прочитaш:  
СамодовербаКликни за да прочитaш:  
Градење на професионален одговорКликни за да прочитaш:  
Вербални-невербални елементиКликни за да прочитaш:  
Лични случаеви Кликни за да прочитaш:  
Обзервациска табелаКликни за да прочитaш:  
Соочување со“тешка”личностКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Маркетинг и Односи со јавност


 Цели:

Комуникација во контекст на вработување со оглед директна интеракција или посредувани ситуации


 Библиографија

Alberti, R. E., Emmons, M. L., “Essere assertivi”, Gruppo 24ore

Bonenti D, Meneghelli A. “Assertività e training assertivo”, Franco Angeli

Watzlawick, P.-Beavin, J.H.-Jackson, D.D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi (1967), Roma, Astrolabio, 1971. Поврзан материјал за обука: