English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Што претставува социјалното земјоделство?Кликни за да прочитaш:  
ИсторијаКликни за да прочитaш:  
Зошто е важно социјалното земјоделство?Кликни за да прочитaш:  
ПредизвициКликни за да прочитaш:  
Области на работаКликни за да прочитaш:  
Европски стејкхолдери и учесници Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социјално земјоделство, Зелена грижа


 Цели:

Целта на овој предмет е да се претстави општиот концепт на социјално земјоделство. Ги испитува различните начини на дефинирање на концептот, како и нивните заеднички карактеристики. Главните придобивки од социјалното земјоделство и предизвиците кои го одредуваат, исто така, се опфатени. Дадени се општите типови на активности кои го карактеризираат овој концепт. Презентирани се резултатите од проектот FASST за чинители и актери во областа на социјалното земјоделство.


 Библиографија

FASST (2018). IO2 - Capacity Gap Assessment - Final Report. Developed under the project ? 2017-1-IT01-KA202-006055 Поврзан материјал за обука: