English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Видливост, вмреженост, рекламирање и односи со јавност за социјално земјоделство (СЗ Вмрежување и СЗ видливост)
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Видливост на социјалните земјоделски стопанства

Како можете да ја зголемите вашата видливост?Кликни за да прочитaш:  
Вмреженост на социјалните земјоделски стопанства

Совети за вмрежување социјалните земјоделски стопанстваКликни за да прочитaш:  
Маркетинг на социјалните земјоделски стопанства

Упатства за маркетингКликни за да прочитaш:  
Односи со јавност на социјалните земјоделски стопанства

Совети за односи со јавностКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социјално земјоделство, Видливост, Маркетинг, Вмрежување, Односи со јавност


 Цели:

Во овој курс ќе ве воведеме во 4 основни концепти за социјално земјоделство, односно видливост, вмрежување, маркетинг и односи. Ќе презентираме неколку совети за да добиете поголема видливост во мрежата и соодветно да ја менаџирате вашата стратегија за мрежно поврзување и односи со јавноста. Исто така, ќе биде презентиран и одреден основен концепт на маркетинг за да се зголеми активноста на социјалното земјоделство и профитабилноста.