English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
ИКТ (Информатичко-комуникациска технологија) вештини за социјално земјоделство (вештини за социјално земјоделство, алатки и ресурси)
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Како да направите Ваша Веб-страна

Создавање на Ваша Веб-странаКликни за да прочитaш:  
How to manage Social Media

Менаџирање на социјалните медиумиКликни за да прочитaш:  
Решенија со Cloud за социјално замјоделство

Менаџирање на CloudКликни за да прочитaш:  
ИКТ алатки за дневно менаџирање

Алатки за менаџирање на односи со клиенти (МОК)Кликни за да прочитaш:  
Алатки за менаџирање на проектиКликни за да прочитaш:  
Алатки за менаџирање со ресурсиКликни за да прочитaш:  
Алатки за менаџирање со документиКликни за да прочитaш:  
Алатки за онлајн рекламирањеКликни за да прочитaш:  
Алатки за електронски прометКликни за да прочитaш:  
Алатки за општо менаџирањеКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социјално земјоделство, ИКТ, Софтвер


 Цели:

Во овој курс, ќе воведеме некои основни ИКТ вештини за социјално земјоделство и ќе научиме како да изградиме веб-страница и како да управуваме со социјалните медиуми. Ќе дадеме вовед за работа во Клауд и конечно ќе претставиме некои интересни алатки за зголемување на социјалната земјоделска активност и профитабилност.