English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3
Scheda di valutazione    Възпроизвеждане на звук    |    Scarica il contenuto: / /


Централизираните програми за социално земеделие

Програми за финансиране от ЕСClicca per leggere  
Управителни органи (УО)Clicca per leggere  
Как да получим финансиранеClicca per leggere  
Функциониране на централизираните програмиClicca per leggere  
Придружаваща документация при централизираните програмиClicca per leggere  
Централизираните програми за социално земеделиеClicca per leggere  
Реален пример за проектиClicca per leggere  
 Parole chiave

Стратегия "Европа 2020", бюджет на ЕС, финансиране от ЕС, централизирани програми на ЕС, програми за финансиране


 Obiettivi:

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие.