English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Descargar contenido: / /


Централизираните програми за социално земеделие

Програми за финансиране от ЕСPulsa para leer  
Управителни органи (УО)Pulsa para leer  
Как да получим финансиранеPulsa para leer  
Функциониране на централизираните програмиPulsa para leer  
Придружаваща документация при централизираните програмиPulsa para leer  
Централизираните програми за социално земеделиеPulsa para leer  
Реален пример за проектиPulsa para leer  
 Palabras clave

Стратегия "Европа 2020", бюджет на ЕС, финансиране от ЕС, централизирани програми на ЕС, програми за финансиране


 Objetivos:

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие.