English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Бизнес планиране Мониторинг при изпълнение на бизнес плана
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Бизнес планиране Мониторинг при изпълнение на бизнес плана

ЦелиКликнете, за да прочетете  
Изпълнение на бизнес планаКликнете, за да прочетете  
Грешки в бизнес плановете Кликнете, за да прочетете  
Корекции на бизнес плановете Кликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Бизнес план за социално земеделие


 Цели:

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Писмени бизнес планове често са необходими за получаване на банков заем или друго финансиране. Бизнес плановете са инструменти за вземане на решения. Съдържанието и форматът на бизнес плана се определя от целите и аудиторията. Бизнес плановете се правят за 1 година (кратък период), 3 години (среден период) или 5 години (дълъг период)


 Библиография

  1. Friend G, Zehle S. (2004) Guide to business planning, Profile Books Ltd, pp. 288, Electronic version http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/Guide_to_Business_Planning.pdf
  2. Walter L.M, Skousen C.J. (2009) Budgeting and decision making, Ventus Publishing ApS., pp. 124, Electronic version http://library.ku.ac.ke/wp-content/downloads/2011/08/Bookboon/Accounting/budgeting-and-decision-making.pdf
  3. Westpac Banking (2017) Business Planning: Purpose, Electronic version https://www.youtube.com/watch?v=NuFIMbGHvfQ   
  4. Young Entrepreneurs Forum (2016) How To Write a Business Plan To Start Your Own Business, Electronic version https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA Свързани материали за обучение