English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Видимост, работа в мрежа, маркетинг и връзки с обществеността за социалното земеделие (SF Networking & SF Visibility)
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Видимост в социалното земеделие

Как да увеличите видимостта си?Кликнете, за да прочетете  
Мрежа за социално земеделие

Съвети за работа в мрежа в социалното земеделиеКликнете, за да прочетете  
Маркетинг за социалното земеделие

Насоки за маркетингКликнете, за да прочетете  
Връзки с обществеността за социалното земеделие

Съвети за връзки с общественосттаКликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Социално земеделие, работа в мрежа, маркетинг, връзки с обществеността


 Цели:

В този курс ще въведем 4 основни понятия за социалното земеделие, а именно Видимост, изграждане на мрежи, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие. Ще Ви предложим някои съвети, за да получите по-голяма видимост в мрежата и да управлявате правилно вашата стратегия за работа в мрежата и връзки с обществеността. Също така ще бъде представена една основна концепция за маркетинг, която да даде тласък на дейностите по социално земеделие и рентабилността.