English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Комуникации в социалното земеделие
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


  VIDEOSU1 – Петте аксиоми на комуникацията

Аксиомите на комуникациятаКликнете, за да прочетете  
U2 – Стилове на комуникация

Стилове на комуникацияКликнете, за да прочетете  
Стилът на пасивна комуникацияКликнете, за да прочетете  
Агресивният стил на комуникацияКликнете, за да прочетете  
Агресивният стил на комуникацияКликнете, за да прочетете  
Невербална комуникация Кликнете, за да прочетете  
U3 – Стилът на позитивна, утвърдителна комуникация

Отговорът на агресивния стил на комуникация: позитивна, утвърдителна комуникацияКликнете, за да прочетете  
Стилът на позитивна, утвърдителна комуникацияКликнете, за да прочетете  
Невербална позитивна комуникация Кликнете, за да прочетете  
U4 – Техники за стил на позитивна, утвърдителна комуникация

Техники за стил на позитивна, утвърдителна комуникацияКликнете, за да прочетете  
СамоувереностКликнете, за да прочетете  
Изграждане на професионален отговорКликнете, за да прочетете  
Вербални и невербални елементиКликнете, за да прочетете  
Лични случаи Кликнете, за да прочетете  
Мрежа за наблюдениеКликнете, за да прочетете  
Ако сте изправени пред "труден" човекКликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Стратегия "Европа 2020", бюджет на ЕС, финансиране от ЕС, централизирани програми на ЕС, програми за финансиране


 Цели:

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие.


 Библиография

Alberti, R. E., Emmons, M. L., “Essere assertivi”, Gruppo 24ore

Bonenti D, Meneghelli A. “Assertività e training assertivo”, Franco Angeli

Watzlawick, P.-Beavin, J.H.-Jackson, D.D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi (1967), Roma, Astrolabio, 1971. Свързани материали за обучение