English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Финансово управление в социалното земеделие: Предприемачество
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


  VIDEOSU1- АНАЛИЗ НА КОМПАНИЯТА

ВизияКликнете, за да прочетете  
МисиятаКликнете, за да прочетете  
Няколко примераКликнете, за да прочетете  
СтратегияКликнете, за да прочетете  
Предлагани стоки и услугиКликнете, за да прочетете  
Търсене на стоки и услугиКликнете, за да прочетете  
U2 - ЦЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ФЕРМА

Определение на заинтересованите страниКликнете, за да прочетете  
Релевантност на мрежитеКликнете, за да прочетете  
U3 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансово планиранеКликнете, за да прочетете  
Финансово планиране и капиталКликнете, за да прочетете  
Собствен капиталКликнете, за да прочетете  
Избиране на финансови средстваКликнете, за да прочетете  
U4 - РАЗПИСКИ И ПЛАЩАНИЯ

Company LiquidityКликнете, за да прочетете  
Срокове за събиране на вземания и плащане Кликнете, за да прочетете  
Оценки на удължаването срока за плащане Кликнете, за да прочетете  
Управление на ликвидността на дружеството Кликнете, за да прочетете  
Анализ на паричните потоци Кликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Финансови цели на социалното земеделие


 Цели:

Финансовото управление е жизненоважна дейност във всяка организация. Това е една идеална практика за наблюдение на финансовата дейност на организацията, като например осигуряване на средства, използване на средства, счетоводство, плащания, оценка на риска и всичко свързано с пари. С други думи, финансовото управление е прилагането на общите принципи на управление към финансовите дялове на едно дружество. Ако финансите не се управляват правилно, една организация ще се изправи пред бариери, които биха могли да имат сериозни последици за нейния растеж и развитие.


 Библиография

https://books.google.it/books/about/Introduction_to_Agricultural_Accounting.html?id=JaHzAAAAMAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y

http://sofar.unipi.it/index_file/deliverables.htm Свързани материали за обучение