English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training

Guide for trainings     Demo    See all courses
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3
Feedback form    |       Възпроизвеждане на звук    |    Download content: / /


Централизираните програми за социално земеделие

Програми за финансиране от ЕСClick to read  
Управителни органи (УО)Click to read  
Как да получим финансиранеClick to read  
Функциониране на централизираните програмиClick to read  
Придружаваща документация при централизираните програмиClick to read  
Централизираните програми за социално земеделиеClick to read  
Реален пример за проектиClick to read  
 Keywords

Стратегия "Европа 2020", бюджет на ЕС, финансиране от ЕС, централизирани програми на ЕС, програми за финансиране


 Objectives/goals:

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие.