English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
назад    

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Конзорциумот FASST има чест да ви посака добредојде на нашата нова интернет страница. Се надеваме дека ќе ви обезбеди корисни информации. Оваа повеќе јазична интернет страница покажува распоред лесен за користење, и ќе се ажурира со постигнатите резултати Таа содржи информации за проектот и партнерите; сите резултати; обука; информации за настани и активности за дисеминација кои ќе се спроведуваат во текот на проектот во следните две години. Покрај тоа, Ви дава шанса да контактирате со координаторот, како и директен пристап до резултатите од проектот. Се надеваме дека ќе уживате. Останете со нас!