English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

Latest News

18 April 2018

CDI in Brussels for the II° meeting of FASST, an Erasmus+ Project

Здружение ИРЗ Тетово во рамките на своите програмски активности, во период од 17-18 Април присуствуваше на вториот состанок на FASST проектот за Социјално земјоделство, кофинансиран од Ерасмус + програмата, Европската програма за едука...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


17 January 2018

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Конзорциумот FASST има чест да ви посака добредојде на нашата нова интернет страница. Се надеваме дека ќе ви обезбеди корисни информации. Оваа повеќе јазична интернет страница покажува распоред лесен за користење, и ќе се ажурира со постигнатите резултати Таа содржи информации за проек...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


20 November 2017

Конзорциум FASST во Коридонија (Италија) за состанок на FASST, проект ErasmusPlus

Конзорциумот FASST, 15 и 16 ноември 2017 година одржа состанок во Коридонија, Италија, во рамките на проектот ȯormazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale" (FASST), проект поддржан од Еразмус плус програмата на Европската комисија, Клучен акција 2 , Стратешки партнерства за стручно образование и обука. FASST го спроведува конзорциум од 9 партнери од 5 европски...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


01 November 2017

ОДОБРЕН ПРОЕКТ FASST!

FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale) е избрана од страна на италијанската Национална агенција за финансирање под Еразмус Плус. Всушност, FASST е број 1 на листата со вкупен резултат од 96 поени од вкупно 100....

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ