English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Централизирани програми за социјално земјоделство на ЕУ
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Централизирани програми за социјално земјоделство

ЕУ финансиски програмиКликни за да прочитaш:  
Менаџирање на извршните органиКликни за да прочитaш:  
Како да добиете финансииКликни за да прочитaш:  
Функционирање на централизираните програмиКликни за да прочитaш:  
Документи за поддршка во цетрализираните програми Кликни за да прочитaш:  
Централизирани програми за општествено фармерствоКликни за да прочитaш:  
Примери на проекти од реалниот живот: Ерасмус+Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Стратегија Европа 2020, ЕУ буџет, ЕУ грантови, ЕУ централизирани програми, грантови програми


 Цели:

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство.