English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Централизирани програми за социјално земјоделство во ЕУ
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Стратегија Европа 2020 и Буџет на ЕУ

Европска УнијаКликни за да прочитaш:  
Единствен пазар на ЕУКликни за да прочитaш:  
БУЏЕТ НА ЕУКликни за да прочитaш:  
Европска стратегија 2020 Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Стратегија Европа 2020, ЕУ буџет, ЕУ грантови, ЕУ централизирани програми, грантови програми


 Цели:

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство.