English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Бизнес планиране Разработване на бюджет и контрол за неговото изпълнение
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Бизнес планиране Разработване на бюджет и контрол за неговото изпълнение

ЦелиКликнете, за да прочетете  
Резултати от обучениетоКликнете, за да прочетете  
Финансовият план като част от бизнес плана Кликнете, за да прочетете  
БюджетКликнете, за да прочетете  
Техника за съставяне на бюджетКликнете, за да прочетете  
Паричен поток Кликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Бизнес план за социално земеделие


 Цели:

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Писмени бизнес планове често са необходими за получаване на банков заем или друго финансиране. Бизнес плановете са инструменти за вземане на решения. Съдържанието и форматът на бизнес плана се определя от целите и аудиторията. Бизнес плановете се правят за 1 година (кратък период), 3 години (среден период) или 5 години (дълъг период)


 Библиография Свързани материали за обучение