English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО

Какво представлява социалното фермерство?Кликнете, за да прочетете  
ОпределениеКликнете, за да прочетете  
Защо социалното фермерство е важно?Кликнете, за да прочетете  
ПредизвикателстваКликнете, за да прочетете  
Области на приложениеКликнете, за да прочетете  
Видове социални фермиКликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Социално фермерство, Зелена грижа


 Цели:

Целта на курса е да представи общата концепция за социално фермерство. В тази връзка е разгледано разнообразието от дефиниции на понятието, както и допирните точки между тях. Представено е значението на концепцията и ползите, които тя генерира за участниците в процеса. Разкрити са различните типове дейности, характерни за социалното фермерство, и предизвикателствата при тяхното осъществяване. Представени са също така резултатите от проекта FASST по отношение на заинтересованите страни и ключовите участници в областта.


 Библиография

FASST (2018). IO2 - Capacity Gap Assessment - Final Report. Developed under the project ? 2017-1-IT01-KA202-006055 Свързани материали за обучение