FASST - Formazione per l'Agricoltura Sociale
 e Sviluppo Territoriale

Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.3 Организация на работата


SF5_BG  

 Title
Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.3 Организация на работата

 Keywords
Социално земеделие Селскостопански умения

 Author
SanMich

 Languages
English

 Objectives/goals
Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършвани в социалното земеделие.


 Contents in bullet points
1. Модул: Социално земеделие Селскостопански умения 1.1. Блок: Зелените дейности 1.1.1. Основните области в социалното земеделие 1.1.2. Бенефициентите 1.1.3. Ползи за потребителите 1.1.4. Многофункционалност в селското стопанство 1.1.5. Грижа за природата 1.1.6. Селскостопански дейности 1.2. Блок: Опитът на Сан Микеле Архангело 1.2.1. Кооператив “Сан Микеле Архангело” 1.2.2. Органично земеделие 1.2.3. Потребителите 1.2.4. Партньорството за инициативите на социалното земеделие 1.2.5. Лабораториите за социално земеделие 1.2.6. Селскостопанските ресурси 1.2.7. Изборът на селскостопански сектори 1.2.8. Как да зададете задачата 1.2.9. Изборът на дейности 1.2.10. Дейностите в сектора на градинарството 1.2.11. Подрязването 1.3. Блок: Организация на работата 1.3.1. Коя задача да зададете 1.3.2. Организация на работата 1.3.3. Критичен проблем


 Contents


 Организация на работата

Организация на работата


  Коя задача да изберете?

Задачите, които трябва да се извършат, се определят според физическите и психологическите условия на потребителя, като се зачитат личните му предпочитания и преживявания.

Преходът от първата към втората фаза се осъществява по различен начин за всеки потребител, в зависимост от различните реакции, изразени като физически способности, учене и развитие на уменията.

 


   Организация на работата

Потребителите, организирани в малки работни групи от 3 до 5 души, винаги се следват от инструктора и лицето за контакт с компанията.

Потребителите започват да участват в селскостопанските дейности около един месец след присъединяването си към общността.

 

На всеки 15 дни:
Планиране на дейности и обсъждане с всички участници.
Преценява се работата, която трябва да бъде извършена, възлагат се дейностите и се дават обяснения за това как да се извърши работата.
Обсъждат се проблемите, възникнали по време на предишните работи.

Предишният ден:
Кратко съвещание на „надзорниците“ за организацията на работата, която ще се проведе на следващия ден.

През пролетта - лятото

Това е най-предизвикателният период от годината. Потребителите участват в много дейности, които засягат различните сектори на фермата.

Дейностите се извършват главно на открито: събирането на плодове и зеленчуци и преработката на реколтата в конфитюр, ги държи заети през повечето време.

През есента / зимата
Дейностите се извършват на място и в парник (ягоди)

 

Основните дейности:

 • Събиране на маслини
 • Подрязване на лозята и овошките
 • Подрязване на маслиновите дървета
 • Грижа за ягодите в оранжерията

При студени или дъждовни дни се планират алтернативни дейности:

 • В оранжериите (например почистване на ягодите)
 • Почистване и подреждане на складовете
 • Дейности в лабораторията за преработка   

Оранжерийни дейности: отглеждане на ягоди

Работният ден през лятото
  7:00 Среща във фермата, започване на дейности на полето.
  9:30 Време за почивка
10:00 Дейности на полето
12:00 Почивка за обяд
14:00 Дейности на полето
18:00 Край на дейностите

Работният ден през зимата
  8:00 Среща във фермата, започване на дейности на полето.
10:00 Време за почивка
10:30 Дейности на полето
13:00 Почивка за обяд
14:00 Дейности на полето
17:00 Приключване на дейностите

Планираният работен ден се адаптира ежедневно  към нуждите на потребителите:

 • "По-бавен" темп на работа
 • Чести прекъсвания
 • Социализация
 • Възможност за размисъл

Основната цел е
личното развитие  
а не производителността на труда  Критични въпроси

Най-често срещаните проблеми се проявяват от потребителите по време на селскостопанските дейности:

 • Апатия
 • Намалена концентрация
 • Бавни движения
 • Слаба моторна координация
 • Липса на социални умения
 • Чувство на неудовлетвореност
 • Лошо спазване на правилата
 • Упоритост Results

• Разберете ползите от инициативите за социално земеделие • Oценяне връзката между социалните земеделски дейности и концепцията за многофункционалност на фермата • Изберете най-подходящите селскостопански дейности за проекти за социално земеделие. • Оценете как да организирате инициативи за социално земеделие въз основа на специфичните нужди на потребителите • Установяване как да организирате работата в тази област въз основа на реалните преживявания.

 Bibliography

Comunello F., Berti E., (2013) "Fattoria sociale" Erickson.

 

Di Iacovo F., O’Connor D. (a cura di) (2009), Supporting Policies for Social Farming in Europe: Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas, Arsia, Lcd, Firenze.

 

Di Iacovo F., Durastanti F., Galasso A., (2012), Agricoltura sociale e competitività

multifunzionale. Rurale Sociale per la competitività multifunzionale dell’impresa

agricola, Corso di formazione ASSAM Regione Marche

 

Elings, M. and J. Hassink, Green Care Farms, A Safe Community Between Illness or Addiction and the Wider Society. Journal of Therapeutic Communities, 2008, 29: 310?323.

Haller R., Capra L. C. (2016), "Horticultural therapy methods", CRC Press,

Kinsella J. (2014), Social Farming Handbook: Guidelines for considering, planning, delivering and using social farming services in Ireland and Northern Ireland, School of Agriculture and Food Science,University College Dublin.

Sempik J., Hine R., Wilcox D., (2010) “Green Care:A Conceptual Framework”, Loughborough University.

Zampetti A. - Sabatini Scalmati P., 2014, Agricoltura sociale e progettazione educativa. La costruzione di percorsi destrutturati in contesti agricoli multifunzionali, in Orientamenti Pedagogici vol 61, n.3, pp. 585-602.

http://www.kairoscoopsociale.it/wp-content/uploads/2014/12/Agricoltura-sociale-e-progettazione-educativa.pdf

 

Zampetti A. (2017), “Agricultura sociale. Seminare innovazione nei territori”, Kairos Cooperativa Sociale. http://www.kairoscoopsociale.it/agricultura-sociale/
 Training Fiche PPT:
BG__FASST_COURSE_SMICHELE_3.ppt