English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

ОБЩНОСТТА НА FASST

FASST разчита на прякото участие на организации, които действат в сферата на образованието и обучението, социо-икономическото развитие. Участието на партньорите ни съдейства за увеличаване на въздействието и стойността на проекта.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ FASST ОБЩНОСТТА